Banner: İPF Treatment

Eşlik eden hastalıklar

İPF hastaları sıklıkla, İPF ile aynı zamanda görülen başka rahatsızlıklar da yaşarlar. Yaygın görülenler şunlardır:1,2

  • Pulmoner hipertansiyon (akciğerlere kan sağlayan kan damarlarındaki kan basıncının yüksek olması)
  • Reflü Hastalığı (mideden yemek borusuna müzmin asit reflüsü)
  • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH; akciğer dokusunun bozulmasından kaynaklanan akciğer hastalığı)
  • Obstrüktif uyku apnesi (uyurken nefes alıp vermede tekrarlayan duraksamalar).

İPF Tedavisi

Backgrounder: İPF Tedavisi

Referanslar

  1. Raghu G, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med 2011;183:788–824.
  2. Wells AU, et al. Interstitial lung disease guideline. Thorax 2008;63:v1–v58.