Kullanım Koşulları

Hitap Edilenler

Bu web sitesi, Almanya'nın Ingelheim şehrindeki Kurumsal Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan ve Türkiye’de Boehringer Ingelheim İlaç Ticaret A.Ş. tarafından sunulan bir bilgi kaynağıdır ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi sağlama amacı taşımaktadır.

Kullanım

Bu sitedeki tüm içerik, Boehringer Ingelheim şirketler grubuna ait olup, telif hakkı ile korunmaktadır. Bu internet sitesindeki belgeleri kullanma izni (tanıtım yazısı, basın bülteni, veri sayfası ve SSS gibi) (1) bu bildirimin ve özellikle hem telif hakkı bildirimi hem de bu izin bildiriminin tüm nüshalarda bulunması, (2) bu sitedeki belgelerin yalnızca bilgilendirme, medya ve ticari olmayan veya kişisel amaçlarla kullanılması ve herhangi bir ağ bilgisayarında çoğaltılmaması veya herhangi bir ağ bilgisayarına gönderilmemesi veya ticari medyada yayınlanmaması ve (3) hiçbir belgede değişiklik yapılmaması kaydıyla verilir. Bu hakların sahibi olan Boehringer Ingelheim şirketi tarafından açıkça izin verilmediği sürece, herhangi bir amaçla çoğaltılamaz veya tekrar yayınlanamaz.

Sorumluluk Reddi

Bu internet sitesinde doğru ve güncel bilgilerin yayınlanması için tüm makul çabalar sarf edilmiştir. Bununla birlikte, Boehringer Ingelheim şirketler grubu ve/veya ilgili tedarikçileri belgelerde bulunan bilgilerin ve bu sitede yayınlanan ilgili grafiklerin herhangi bir amaç için uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz. Tüm belgeler ve ilgili grafikler hiçbir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sunulmaktadır. Boehringer Ingelheim şirketler grubu ve/veya ilgili tedarikçileri, işbu belge ile, bu bilgilerle ilgili olarak, tüm zımni garantiler ve ticarete elverişlilik koşulları, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal durumu olmayacağına dair taahhütler de dahil olmak üzere tüm garanti ve koşulları reddeder. İlgili içeriğe erişim ve kullanımla ilgili riskler tamamen kullanıcıya aittir. Hiçbir koşulda, Boehringer Ingelheim şirketler grubunun kuruluşları ve/veya ilgili tedarikçileri, bu sitede bulunan bilgilerin kullanılması veya uygulanmasından kaynaklanan veya bağlantılı olarak ortaya çıkan, herhangi bir özel, dolaylı veya bağlantılı hasar veya sözleşmeden doğan bir fiil, ihmal veya başka herhangi bir haksız fiil şeklinde olsun, kullanım, veri veya kâr kaybı sonucunda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.

Farmasötik ürünlerle ilgili belgeler, bir sağlık uzmanı veya diğer vasıflı uzmana danışılmasına alternatif olarak kullanılmamalıdır. Belirli bir sağlık sorunu için tavsiye almak istiyorsanız lütfen sağlık uzmanlarına danışın.

Bu sunucuda yayınlanan belgeler ve ilgili grafikler teknik hata veya yazım hatası içerebilir. Değişiklikler, periyodik olarak buradaki bilgilere eklenmektedir. Boehringer Ingelheim şirketler grubu ve/veya ilgili tedarikçileri, burada açıklanan ürün/ürünler ve/veya program/programlarda istediği zaman iyileştirme ve/veya değişiklik yapabilir.

Bu internet sitesinde bulunan yazılım, belgeler ve hizmetlere ilişkin bildirim

Hiçbir koşulda, Boehringer Ingelheim şirketler grubu ve/veya ilgili tedarikçileri, bu sunucuda bulunan yazılım, belgelerin kullanılması veya uygulanmasından, hizmet veya bilgilerin sunulmasından veya sunulamamasından kaynaklanan veya bağlantılı olarak ortaya çıkan, herhangi bir özel, dolaylı veya bağlantılı hasar veya sözleşmeden doğan bir fiil, ihmal veya başka herhangi bir haksız fiil şeklinde olsun, kullanım, veri veya kâr kaybı sonucunda meydana gelebilecek herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.

Üçüncü taraf sitelere bağlantı

Bu bölümde kullanılmış olan bazı bağlantılar Boehringer Ingelheim'ın sitesinden çıkmanızı sağlar. Bağlantıları verilen siteler Boehringer Ingelheim şirketinin kontrolü altında değildir ve Boehringer Ingelheim şirketler grubunun hiçbir kuruluşu, bağlantısı verilen herhangi bir sitenin içeriğinden veya bağlantısı verilen sitedeki herhangi bir bağlantıdan ve söz konusu sitelerde yapılan değişikliklerden veya güncellemelerden sorumlu değildir. Aynı şekilde, Boehringer Ingelheim şirketler grubunun hiçbir kuruluşu, bağlantısı verilen herhangi bir siteden alınan internet yayınlarından veya başka türlü iletim biçimlerinden de sorumlu değildir. Bu bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır, herhangi bir bağlantının burada verilmesi, ilgili sitenin Boehringer Ingelheim şirketler grubu tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Sorgular ve Geribildirim

Bu internet sitesi üzerinden Boehringer Ingelheim'a iletilen sorgular ve geribildirim, kişisel sağlık sorunları veya reçete ile satılan belirli ürünler hakkında sorular içermemeli, bu tür sorular bir sağlık uzmanına yöneltilmelidir. Bu belgelerin herhangi bir kullanıcısı, bu belgelerin içeriği ile olarak soru, yorum, öneri ve benzeri geribildirim verilerini içeren bir bilgi ile yanıt verdiği takdirde, söz konusu bilgi gizli bilgi olarak kabul edilmeyecek ve Boehringer Ingelheim şirketler grubu bu bilgi ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyerek, bu bilgiyi sınırlama olmaksızın çoğaltabilecek, kullanabilecek, ifşa edebilecek ve başka şahıslara dağıtabilecektir.

Sorular ve Geri Bildirim

Bu internet sitesi aracılığıyla Boehringer Ingelheim’a, kişisel sağlık problemleri veya sadece reçete ile satılan ürünler ile ilgili sorular ve diğer geri bildirimler iletilmemeli; bu tip sorular ve geri bildirimler sağlık profesyonellerine yöneltilmelidir. Bu internet sitesi ve sitede bulunan bilgi ve belgeleri kullanan herhangi bir kullanıcı, bilgi ve belgelerin içeriğine yönelik soru, yorum, öneri gibi geri bildirim verilerini içeren ya da ilgili belgelerin içeriğine benzer içerikte bir karşılık verirse, bu bilgiler gizli olmayan bilgiler olarak değerlendirilecektir ve Boehringer Ingelheim şirketler grubunun bu tip bilgilere ilişkin herhangi bir şekilde yükümlülüğü olmayacak ve bu bilgileri herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan serbestçe çoğaltma, kullanma, ifşa etme ve başkaları ile paylaşma hakkına sahip olacaktır.

Bu internet sitesini kullanımınıza ilişkin bilgiler kaydedilebilir. Boehringer Ingelheim şirketler grubu, kesintisiz servis sağlandığından emin olmak ve internet sitelerini iyileştirmek için bu bilgileri istatistiksel değerlendirmelerde kullanmakta serbesttir. Bu prensibi kabul edemiyorsanız lütfen bu servisi kullanmayınız. Burada açıkça izin verilmemiş olan tüm haklar saklıdır.